भिम कुमार तेम्वे (लिम्वु)

Photo: 
Phone: 
९८५२८२०००३