Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बलिराम यादव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय sirahamun2053@gmail.com 9852825111
रामदेव ठाकुर इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२८५८५५८
रामबाबु मण्डल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८६०३४५७६५
नविन कुमार यादव शाखा अधिकृत योजना शाखा ९८४२८४०७३८
परमेश्वोर यादव क.अधिकृत सामाजिक विकाश शाखा ९८४२८८७२८०
मो. इदरीस राइन शाखा अधिकृत स्वास्थ विकाश शाखा ९८५२८३४४५७
जीवन कुमारी मगर शाखा अधिकृत महिला, बालबालिका विकाश शाखा ९८४२८४२०९९
काशिन्द्र प्रसाद यादव शाखा अधिकृत शिक्षा विकाश शाखा kashindralhn@gmail.com ९८५२८३१९९१
उमेश कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५११५९६६८
बिनोद कुमार पासमान ना.सु सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय ९८४२८५००१५
निलु कुमारी श्रेष्ठ ना.सु प्रशासन शाखा ९८४१८२०१७०
भिखारी सिंह थारु लेखापाल आर्थिक प्रशाशन शाखा ९८४२८३३७०९