FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बलिराम यादव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिरहा नगरपालिकाको कार्यालय sirahamun2053@gmail.com 9852825111
रामदेव ठाकुर इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४२८५८५५८
नविन कुमार यादव शाखा अधिकृत योजना शाखा ९८४२८४०७३८
परमेश्वोर यादव कम्प्युटर अधिकृत सामाजिक शाखा ९८४२८८७२८०
जीवन कुमारी मगर शाखा अधिकृत महिला तथा बालबालिका शाखा ९८४२८४२०९९
काशिन्द्र प्रसाद यादव श्रोत व्यक्ति शिक्षा शाखा kashindralhn@gmail.com ९८५२८३१९९१
उमेश कुमार यादव सब- इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५११५९६६८
बिनोद कुमार पासमान शाखा अधिकृत जिन्सी शाखा ९८४२८५००१५
निलु कुमारी श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा / जिन्सी शाखा ९८१७७६१७००
भिखारी सिंह थारु लेखापाल आर्थिक प्रशाशन शाखा ९८४२८३३७९०
मनोज कुमार ठाकुर कम्प्युटर अधिकृत योजना शाखा thakurmanoj2070@gmail.com 9842825180
भुव नारायण कर्ण लेखापाल आर्थिक प्रशाशन शाखा
ललित कुमार दास इन्जिनियर प्राविधिक शाखा infolalitkumardas@gmail.com ९८४२८७३१७१
प्रविन कुमार यादव सब- इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9849192274
नबिन कर्ण सब- इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
दिनेश कुमार यादव सब- इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
अभिमन्यु मण्डल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
सुनिल कुमार यादव लेखापाल मुद्धा शाखा
राम चलितर यादव कृषि प्राबिधिक कृषि शाखा
शैलेन्द्र कुमार सिंह पशु अधिकृत पशु शाखा
मोहम्मद इद्रिस राइन स्वस्थ संयोजक स्वास्थ शाखा idrisrain1967@gmail.com 9852834457
सुरेश चोरबार कम्प्युटर अपरेटर विपद् तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा sureshchorbar@gmail.com ९८५२८३२९७६
श्रवण कामती कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा Shrawansiraha@gmail.com ९८४२८५००४९
बिमल कुमार गुप्ता एम. आई. एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा mis.guptabimal888@gmail.com ९८६३७४३८८८
अरविन्द कुमार महतो एम. आई. एस. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा ito.sirahanp@gmail.com ९८१५७५४८४५
नथुनी कामती फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा rnnpress@gmail.com ९८४२९९४०१७
संजय कुमार यादव नायब सुब्बा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा ९८४२८४१२१६