FAQs Complain Problems

सिरहा नगरपालिकाको जनसांख्यिक तथ्यांक

यो रिपोर्ट "सिरहा नगरपलिका खानेपानी तथा सरसफाई वस्तुगत विवरण" को आंशिक खण्ड हो । यो रिपोर्ट सिरहा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित हो भने,  सहयोगी संस्था  वेल्ट हंगर हिल्फे र सबल नेपाल, र परामर्श सहयोगी सेन्टर फर सस्तेनेबल डेभेलपमेन्ट स्तदिज हुन् । यो रिपोर्ट मंगसिर, २०७६ मा प्रकाशन गरिएको हो ।